هیچ محصولی یافت نشد.

پرایمر زیر ساز آرایش می باشد و منافذ پوست را مسدود می کند تا از تعریق پوستی کاسته شود و دوام کرم پودر افزایش یابد .