هیچ محصولی یافت نشد.

فیکساتور شامل اسپری فیکس و پودر فیکس می باشد .که وظیفه تثبیت آرایش و ماندگار تر کردن آرایش را دارند .